Inloggen
Inloggen

Vul hieronder uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in. Na het plaatsen van uw eerste opdracht krijgt u automatisch van ons deze login gegevens toegestuurd.

Wachtwoord vergeten?
T +31 (0)30 760 10 14
09:00 tot 17:00 bereikbaar

Algemene voorwaarden

Aanvragen

 • Het aanvragen van een offertes is kosteloos en geheel vrijblijvend. Indien bedrijven kosten in rekening brengen voor aanvullende diensten, zoals bepaalde berekeningen, tekeningen of andere kosten, dan zullen zij dit vooraf nadrukkelijk aan u kenbaar maken en om uw akkoord hierin vragen.
 • Bij het aanvragen van een offerte bent u verplicht om uw gegevens correct en volledig in te vullen. Aanvragen met onjuiste of onvolledige contactgegevens en/of opdrachtgegevens nemen wij niet in behandeling. Indien wij uw aanvraag niet kunnen verwerken, zullen wij contact met u opnemen. Als de gegevens onjuist of onvolledig zijn, proberen wij deze (na contact met u) aan te vullen en te corrigeren, om de aanvraag alsnog te verwerken.
 • Het aanvragen van een offerte is alleen toegestaan indien deze daadwerkelijk is gebaseerd op een echte en reële opdracht. Zodra wij het vermoeden hebben dat een offerteaanvraag niet gebaseerd is op een echte en reële opdracht, zullen wij de aanvraag niet direct verwerken. Onze erkende leveranciers steken veel tijd en kosten in het maken en versturen van de offertes en daarvoor moeten zij wel zicht hebben op een eventuele echte opdracht. Bijvoorbeeld schoolopdrachten of prijsopgaven puur voor declaratie bij de verzekering, kunnen wij niet verwerken.
 • Het kan zijn dat de leveranciers na het ontvangen van uw offerteaanvraag contact met u opnemen, bijvoorbeeld als er aanvullende informatie nodig is voor het uitbrengen van een offerte, of als de ingevulde informatie verdere uitleg behoeft. De bedrijven kunnen contact met u opnemen per e-mail of telefoon. Voor bepaalde producten en/of diensten kan het zijn, dat het bedrijf een afspraak met u wil maken om de situatie te bekijken.
 • OfferteStad kan niet garanderen dat u een minimum aantal offertes ontvangt, als reactie op uw offerteaanvraag. Het kan zijn dat de leveranciers om bepaalde redenen niet op uw aanvraag in kunnen gaan. In dat geval kunnen wij de bedrijven helaas niet verplichten u toch een voorstel te doen. Wel kunnen wij uw aanvraag in dat geval eenmalig opnieuw onder de aandacht van de bedrijven brengen.
 • Het is niet verplicht, maar het wordt wel gewaardeerd, als u ook een bericht stuurt naar de bedrijven die een offerte hebben uitgebracht, maar de opdracht niet hebben ontvangen.

Aansprakelijkheid

 • OfferteStad stuurt uw offerteaanvraag door naar erkende leveranciers en staat vanaf dat moment buiten alle contact tussen u en de bedrijven en een eventuele relatie die u met de bedrijven aangaat.
 • De bedrijven brengen hun offertes, zonder tussenkomst van OfferteStad, direct aan u uit en doen dit onder hun eigen naam en voorwaarden.
 • De bedrijven zijn door OfferteStad, voor deelname, gecontroleerd op uitstraling en betrouwbaarheid. U bepaalt zelf welk bedrijf de opdracht krijgt en u dient daarbij dus zelf rekening te houden met eventuele kwaliteitseisen en garanties. U bent ook zelf verantwoordelijk voor uw keuze.
 • OfferteStad doet haar best de kwaliteit van de leveranciers te waarborgen, maar geeft geen garanties voor kwaliteit van het uitgevoerde werk of de deelnemende bedrijven. OfferteStad informeert wel naar ervaringen van u als aanvrager en zal bij negatieve ervaringen met een bedrijf, indien nodig, maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door het beëindigen van de deelname.
 • OfferteStad geeft geen garantie dat de aangesloten bedrijven u daadwerkelijk een offerte uitbrengen.